Mistr Málek žije jídlem

01-12 / 2022

Cyklus pořadu Žijeme jídlem, přibližuje příběhy českých zemědělců a zpracovatelů a jejich každodenní, nikdy nekončící a přitom velmi zodpovědnou práci. Ta začíná na poli a ve stáji a končí na voňavém talíři. Průvodce pořadu je Jan ”Mistr” Málek, který divákům přiblíží především krásu a bohatost zvoleného oboru, schopnosti, dovednosti a šikovnost těchto lidí, jejich odhodlání jít za svým profesním cílem a životními touhami. Jednotlivé díly poodkryly oponu, za kterou sice není často vidět, ale dění za ní je velmi pestré a zajímavé.

V jednotlivých dílech pořadu Žijeme jídlem vystupuje šest zemědělců a zpracovatelů, kteří hospodaří v různém prostředí a v různých odvětvích, ale jedna charakteristika je jim společná. Jsou své profesi naprosto oddáni, věnují jí ji všechnu svou energii a čas, žijí v symbióze s přírodou, bojují s byrokracií a administrativou a jejich společným cílem je naplnění zvolené vize a možnost uplatnění na trhu, tedy spokojený a vracející se zákazník. „Nekončící výzvou je pro nás přibližovat spotřebitelům celou cestu potravin z pole nebo stáje až na jejich stůl. Co vše předchází tomu, než si přinesou svůj nákup z obchodu a uvaří si z něj skvělý oběd nebo výbornou večeři. Jací jsou lidé, kteří jsou na první příčce celého řetězce. Jak přemýšlí, jak se starají o svá pole, o své chovy, a že vše dělají s láskou k zemi, na které hospodaří. Zemědělství i přes všechny negativní představy, které moderní společnost o této části lidské činnosti má, je základem pro zajištění přirozených potravin. Přirozeně produkované a kvalitní potraviny jsou jediným a nezpochybnitelným způsobem výživy člověka,“ přiblížil smysl projektu Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.

Krůtí maso, sušené šunky, vepřové maso, zvěřina

Jan Málek alias Mistr Málek navštívil jako první společnost Farma Zelenka, kterou reprezentoval majitel pan Tomáš Zelenka. Věnují se zde líhnutí a odchovu krůt a produkci či zpracování krůtího masa, které mimo maloobchodní síť prodávají i ve vlastních prodejnách.

Další díl se natáčel v ZD Klapý, ve kterém předseda představenstva pan Otakar Šašek představil chov dojnic a produkci mléka, ovocné sady, výkrm býků, navazující bioplynovou stanici ale třeba i spolupráci s místní potravinovou bankou.

Mistr Málek se s kamerou zajel podívat i do firmy Maso Jičín, která ve své spádové oblasti poráží a zpracovává především jatečná prasata a skot. Dodává do tržní sítě jejich maso a zároveň vyrábí širokou nabídku chutných masných výrobků. Průvodcem zde byl ředitel společnosti, pan Karel Čeřovský.

Další krok směřoval do menší vísky Hlinná u Litoměřic, kde sídlí rodinná firma Pršutérie Chovaneček. Otec Vlastimil Chovaneček hledal možnost odlišit se svými výrobky od konvenční produkce a inspiraci našel u italských a španělských výrobců sušených masných výrobků. Na český trh tak zavedl celé spektrum sušených klobás, šunek, pršutů a mnoha dalších specialit z různých druhů hospodářských zvířat, přičemž chodu firmy se věnuje celá rodina.

Zároveň mají také stohlavý chov ovcí, jejichž prostřednictvím zajišťují obnovu a údržbu krajiny. Předposledním hostitelem byl pan Břetislav Hutárek, jednatel Farmy Doupov, kde chovají masný skot Aberdeen Angus. Jejich již tak velmi kvalitní maso nechávají po porážce procházet 40 denním procesem tzv. „suchého staření“, čímž získává další rozměr chuti a vůně. Věnují se také chovu a zpracování zvěřiny a vyrábí masné speciality. Své chovy aktuálně rozšiřují o extenzivní plemeno prasat Mangalica.

Poslední zastávkou byl špičkový chov prasat pod managementem ZOD Žichlínek, jehož předseda pan Josef Vinduška ukázal, v jak vysokých standardech, které přesahují i zahraniční chovy, zde chovají prasnice a prasničky k produkci tržních selat. Záběr družstva v rostlinné i živočišné výrobě a službách je velmi široký a svými výkony právem dlouhodobě náleží mezi špičku v oboru. „V každém podniku, kde jsme natáčeli, bylo něco zajímavého. Hlavně jsem měl asi štěstí na lidi, ti byli totiž všude vstřícní a vždy se mi těžko odjíždělo. Jsem moc rád, že jsem toto natáčení mohl absolvovat, jelikož někdy bych se jako „obyčejný“ smrtelník těžko do takových to firem a jejich zákulisí podíval. Opravdu všude to bylo zajímavé a obdivuji lidi, kteří do své práce dávají veškerou svojí sílu. Před nimi klobouk dolů,“ popisuje své pocity z natáčení Mistr Málek, youtuber, dlouholetý učitel odborného výcviku oboru řezník – uzenář na Střední škole obchodu, řemesel, služeb v Ústí nad Labem a průvodce pořadem Žijeme jídlem.

Kvalitní a chutné české potraviny

Na výše uvedených reálných příbězích má český spotřebitel možnost seznámit se s důvody, proč stojí za to kupovat kvalitní a chutné české potraviny a přímo tak podporovat tuzemské zemědělce a potravináře. „Naše natáčení bylo převážně zaměřeno na živočišnou produkci, která je mi jako řezníkovi nejblíže. Osobně jsem přesvědčen, že řeznické řemeslo má stále budoucnost a to i z pohledu uplatnění ve svém oboru. Pravdou totiž je, že jelikož staří fachmani vymírají a učňů není tolik, jak bývalo před 20 lety, řezníci budou za chvilku placení zlatem. Na práci ve škole mě baví předávat řemeslo dál. Vždy mi udělá radost, když potkám vyučeného žáka a říká mi, jak rád vzpomíná na školu a že se díky tomu má dobře, že má dobře placené zaměstnání, ať už tady u nás nebo bohužel v zahraničí,“ doplňuje Mistr Málek.

Celý cyklus Žijeme jídlem v prosincové premiéře odvysílá 1. prosince TV Stream. Na obrazovkách se jednotlivé díly objeví vždy ve čtvrtek v 16.15 hodin a v pondělí v 16.45 hodin. Následně budou všechny díly umístěny na YouTube a na stránkách www.akcr.cz, na sociálních sítích apod. s možností zhlédnutí, stažení, ale i k další distribuci.


< Zpět na aktuality

Novinky - výpis všech