O projektu

Žijeme jídlem je projekt Agrární komory ČR realizovaný s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Cílem projektu je představit veřejnosti moderní chovy a zpracování masa.

Cílem projektu je zvýšení pozitivního vnímání chovu hospodářských zvířat a propagace zemědělství, to vše v roce 2022. Projekt je zaměřen na propagaci zemědělství a vzdělávání v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování a distribuce kvalitních potravin směrem ke spotřebitelské veřejnosti v České republice.

Projekt podporuje využívání místní a lokální produkce s benefity našeho zemědělství a potravinářství s důrazem na kvalitu surovin, jejich význam ve výživě, racionální přístup k využití přírodních zdrojů, ochrany krajiny, snižování zatížení životního prostředí, řešení uhlíkové stopy, apod.

Vedle primární cílové skupiny je projekt zacílen dále na osoby se vztahem k zemědělství a potravinářství se záměrem prohloubit zájem o moderní a šetrné postupy v prvovýrobě a zpracování produkce.

Souběžným cílem projektu je představit našim spotřebitelům zemědělskou prvovýrobu a její jednotlivá odvětví a tuzemský potravinářský průmysl jako moderní sektory, pracující v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky, vycházející z celoživotního vzdělávání, využívající nejlepší dostupnou techniku a technologie.

Veškeré tyto aktivity jsou v souladu s požadavky na ochranu přírodních zdrojů, na minimalizaci dopadů vstupů (optimalizace hnojení a ochrany rostlin, péče o zdraví zvířat), na minimalizaci dopadů výstupů (omezení znečištění z výroby) a s primárním výstupem kvalitních, zdravotně nezávadných a chutných potravin.

Dále jde také o zachování rozměru zemědělské výroby a potravinářského průmyslu v prostředí našeho venkova s nabídkou zaměstnání a udržení života v jednotlivých regionech.

Moderátorem a průvodcem po českých farmách a zpracovatelích masa je Jan Málek, alias Mistr Málek, učitel odborného výcviku oboru řezník – uzenář. Na svém YouTube kanálu, kde má více jak 78 tisíc sledujících, se věnuje zpracování kvalitního masa a poctivé výrobě uzenin. Šesti dílný cyklus bude v prosinci odvysílaný na TV Stream a posléze zařazen k volné distribuci.