JABLKA

BOHEMIA APPLE

Společnost Bohemia Apple je součástí firem rodiny Vyšatů. Sídlí v nenápadné obci Tuchoraz, kterou byste stěží našli na mapě. Nachází se kousek od Českého Brodu a pyšní se 216 hektary jablečných sadů. Roční produkce jablek je okolo 12 tis. - 15 tis. tun jablek. Historie společnosti Bohemia Apple je datována od roku 2008. Sady Tuchoraz, které se zaměřují přímo na pěstování jablek, vznikly v roce 1995. Historie podnikání rodiny Vyšatů v zemědělství je stará více jak 300 let. Bohemia Apple se dnes řadí mezi jedničku na trhu.

V současné době zaměstnává společnost Bohemia Apple přibližně 100 stálých zaměstnanců. V době sklizní se tento počet zvyšuje až na 300 lidí.

Společnost neustále sleduje trendy v oblasti pěstování, skladování a zpracovávání jablek. V minulém roce například spustili novou třídící linku na jablka, která je jedinou svého druhu v České republice.

Bohemia Apple si zakládá na kvalitě. Proto ve společnosti pracuje spousta odborníků, z nichž každý se specializuje na jednotlivé kroky výroby – pěstování, skladování jablek až po jejich zpracování.

Robert Vyšata, majitel společnosti Bohemia Apple a Sady Tuchoraz
HOVĚZÍ MASO

UZENINY PŘÍBRAM

Historie společnosti Uzeniny Příbram sahá až do roku 1897, kdy započal rodinnou tradici řeznického řemesla, tehdy ještě ani ne dvacetiletý, Alois Schneider a na něho navazující další generace. V roce 1948 byl provoz zastaven. Znovu na rodinnou tradici navázali bratři Robert a Josef Schneiderovi, kteří otevřeli svou první prodejnu a výrobnu uzenin v Plzni. Svůj um stvrzují rokem 2010, kdy se společnost stává největším výrobcem uzenin v České republice.

V roce 2015 společnost vybudovala moderní závod v Příbrami. Disponuje dvěma výrobními závody v Příbrami a v Zábřehu na Moravě. Dohromady zaměstnávají zhruba 500 zaměstnanců.

Ve firmě Uzeniny Příbram si zakládají na poctivé práci a vysokému standardu kvality svých výrobků. Jejich největší produkcí je především: výsekové maso vepřové, uzená masa či například trvanlivý salám Vysočina a nepřeberné množství dalších produktů z vepřového a hovězího masa.

V současné době se Uzeniny Příbram zaměřují na inovaci stávající produkce, jako je například snižování soli či hybridních alternativ uzenin. Společnost se chce i nadále posouvat v modernizaci svých závodů, aby se udržela na nejvyšších příčkách producentů masa a uzenin v České republice.

Michal Štěrba, řezník Uzeniny Příbram
CIBULE

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY

Zemědělské družstvo Všestary a jeho skupina má své „království“ na Královéhradecku, kde vévodí výměře téměř 3 000 ha půdy. V „erbu“ mají cenami ověnčenou Všestarskou cibuli, od roku 2008 zapsaná v bruselském Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Lecjakou trofejí se už chlubí i její mladší sestra brokolice. Obě „princezny“ svou mimořádností přesáhly hranice České země. „Královský rod“ doplňují i princezny v kravínech a ve výběhu – ty se pyšní nejen výtečným mlékem, ale také tím, že jejich hnůj se na tomto „panství“ poctivě vrací do půdy. Není to žádný objev nové planetky, ale touto filozofií jen plynule navázali na moudrost předků, kteří si půdy a jejích darů vážili.

 

I když nepatří do kategorie rodinných firem, jejich tradice jsou založeny na rodinném základu, na kvalitních mezilidských vztazích, úctě k sobě vzájemně, k půdě a k okolní komunitě.  Asi i proto se jim daří oslovit mladé lidi a průměrný věk zaměstnanců v družstvu je 33,5. roku.

  

Výjimečnost Všestarské cibule se skrývá pod slupkou a spočívá v její chuti a nutričních hodnotách. Oproti běžným cibulím obsahuje o 25% více železa, dvojnásobek niacinu (vitamin B3) a přitom neobsahuje žádné škodlivé látky. Charakteristické jsou pravidelné kulovité nebo vejcovité tvary, chuť lahodná, sladká, různě pálivá podle odrůd – ve Všestarech jich pěstují sedm.

 

A jak zní jejich motto? „Každé semínko, sazenička má u nás své místo. Tak blízko, aby se mohly vzájemně chránit, a tak daleko, aby mohly samy dýchat“. Možná i proto patří Všestarská cibule k té nejlepší.

Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestary
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

POLABSKÉ MLÉKÁRNY

Tradice zpracovávání mléka v Poděbradech se datuje již od roku 1933. Vznik rodinné společnosti Polabské mlékárny se datuje do roku 1992 a od té doby se píše novodobá historie mlékárenství v Poděbradech.

V současné době společnost zaměstnává 250 zaměstnanců ve dvou provozech. Hlavní výrobní závod a sídlo mlékárny se nachází v Poděbradech. Druhým provozem je sýrárna ve Varnsdorfu.

Výrobní program Polabských mlékáren je tvořen čtyřmi hlavními výrobkovými řadami a těmi jsou: tvaroh, jogurt, čerstvé sýry typu žervé a pařené a polotvrdé sýry. V současné době mají Polabské mlékárny ve svém portfoliu 37 výrobkových řad. Ročně se zde zpracuje téměř 100 milionů litrů mléka, které pochází výhradně od českých zemědělců. Někteří dodávají mléko do Polabských mlékáren již několik desetiletí.

Polabské mlékárny si zakládají na vysoké úrovni kvality jednotlivých suroviny. Každoročně tak úspěšně obhajují certifikaci mezinárodních norem kvality. Své výrobky vyrábí s maximální péčí z těch nejlepších dostupných surovin. První vaničkový tvaroh v České republice pocházel právě z Poděbrad a dnes Polabské mlékárny pokrývají zhruba 60 procent trhu s tvarohem v ČR.

Ing. Drahomíra Vybíralová, výkonná ředitelka Polabských mlékáren
PEČIVO

PENAM

Společnost Penam vznikla v roce 2000. Pekárny má zároveň na Slovensku a v Maďarsku. V současnosti má Penam více jak 2000 zaměstnanců. Jak sama společnost uvádí: „Je to voňavá práce, která má smysl“. Pekárna Zelená louka u obce Herink používá speciální technologie na skladování mouky, robotizované pracoviště a dva kilometry automatických dopravníků. Moderní výroba pečiva je na jedné straně automatizovaný proces, ale bez profesí jako je mísič nebo pecák se neobejde ani ta nejmodernější pekárna.

Celý proces přípravy a pečení pečiva je řízen počítačem, což zaručuje nulovou chybovost a vysoký stupeň kvality. Za jednu hodinu je pekárna schopna vyprodukovat 2 000 ks chleba, 50 000 ks rohlíků a 2 500 ks vek. Společnost dále nabízí například nejširší nabídku fit chlebů a jedny z nejlepších toustových chlebů ve střední Evropě. Mezi nejzákladnější produkty však nadále patří tradiční rohlík a konzumní chléb.

Na suroviny a produkty je ve společnosti Penam kladen veliký důraz. Například mouka pochází z vlastních mlýnů. Na konci každého výpeku je prováděna vzorková kontrola inspektorkou jakosti, což zaručuje vysokou kvalitu výrobků.

Josef Černý, mísič pekárny Zelená louka
BRAMBORY

HANKA MOCHOV

Kořeny společnosti Hanka Mochov sahají do rodiny Petra Hanky, který je majitelem této firmy. Jeho dětství i rodina ho silně ovlivnila při budování společnosti. Rodinná tradice – zemědělství, provázela oba jeho dědy, a právě proto se pan Hanka rozhodl v tradici pokračovat.

Firma nyní slaví 28 let a za tu dobu se panu majiteli podařilo z malé zemědělské farmy vybudovat farmu moderní, která hraje důležitou roli v českém zemědělství. Během těchto let narostl rozsah pěstování, úroveň zpracování, balení i samotná logistika. Farmu Hanka Mochov můžeme najít ve dvou lokalitách – v Mochově u Prahy a v Zálezlicích u Mělníka. Celkem se obhospodařuje 630 ha půdy, pěstuje se 20 odrůd brambor na 180 ha a celková produkce zeleniny šplhá až na 20 tis. tun. Mezi nejvíce produkovanou zeleninu patří cuketa, petržel, cibule, kedluben, hrášek a mrkev.

Stálých zaměstnanců ve firmě Hanka Mochov najdeme celkem 20, neodmyslitelně k nim však patří i stálí zahraniční zaměstnanci, kteří jsou nedílnou součástí při práci na poli a ve výrobě.

Mezi svou specialitu firma zařadila dlouholeté a spolehlivé agronomy, kteří se pěstování věnují po celý rok. Nyní se firma Hanka Mochov zaměřuje na budoucí stavbu nových skladů, které umožní nabízet kvalitní produkci až do května dalšího roku, to začíná sklizeň raných brambor.

Ing. Tomáš Bohuslav, vedoucí výroby Hanka Mochov
VEJCE

ČESKÁ DRŮBEŽ

Vejce různých druhů ptáků byla součástí lidské stravy již od pravěku. Slepice byly pravděpodobně domestikovány zhruba před 9 tisíci lety. Za tu dobu se chovy nosnic mnohokrát změnily. Historie farem Česká drůbež sahá do roku 1998. Od té doby tato firma vybudovala a obhospodařuje v České republice celkem 3 farmy. Společnost Česká drůbež se řadí mezi velké chovatele nosnic a kuřic. Farma se zapojila do trendu podestýlkové chovu nosnic v halách.

Na farmách Česká drůbež se snaží zajistit naprosté pohodlí pro zvířata. To se samozřejmě projevuje na následné kvalitě vajec. Nosnice na farmách Česká drůbež dostávají kvalitní stravu a jsou jim zajištěny dobré životní podmínky. Velikou výhodou těchto farem je, že vejce nepřeváží do centrální třídírny. Každá farma disponuje vlastní třídírnou, kde jsou vejce zkontrolována a následně podle velikosti roztříděna a expedována k zákazníkům. Toto je hlavní benefit, který zkracuje cestu čerstvých vajec z farmy ke koncovému spotřebiteli.

V současné době společnost Česká drůbež zaměstnává 42 stálých pracovníků. Do budoucna si firma klade za cíl vybudovat farmu s chovem nosnic ve volném výběhu.

Zdeněk Pašek, jednatel společnosti Česká drůbež
VEPŘOVÉ MASO

FARMA CHOŤOVICE

Energeticky soběstačná farma a Švýcarská metoda chovu prasat. To jsou hlavní atributy rodinné společnosti Farma Choťovice, jejíž historie sahá do roku 1993 odkoupením restitučních podílů.

Společnost se zaměřuje na zemědělskou prvovýrobu – rostlinou a živočišnou.

V současné době tato rodinná farma, kde v rámci rodiny pracuje 11. generace sedláků, zaměstnává 40 stálých zaměstnanců. Farma Choťovice je zároveň ukázkou moderního využití odpadů nejenom z chovů vepřů. Na farmě je provozován koncept cirkulárně fungujícího podniku, který zajišťuje elektřinu a teplo pro celou farmu a přilehlý hotel s restaurací a wellness.

V rámci živočišné výroby se farma zaměřuje především na chov prasat a skotu. V rámci chovu prasat je uplatňována tzv. Švýcarská metoda krmení a chovu s důrazem na imunitu a zdraví zvířat. Výsledkem je velice křehké, lehce stravitelné maso s krátkou dobou kuchyňské úpravy. Celý systém byl implementován ve Švýcarsku již v roce 1995 a dnes stojí na špičce nejvyšších etických a environmentálních standardů s důrazem na dosažení nejvyšší kvality a bezpečnosti potravin pro konzumenty. Zvířata žijí v čistém prostředí a chov je prostý genetických modifikací, hormonů, antibiotik a dalších nadužívaných medikací.

Vepřové maso z Farmy Choťovice je křehké a šťavnaté. A to z jednoho prostého důvodu. Vše se odehrává na jednom místě. Narození, chov i samotná porážka a zpracování masa. Zvířata nejsou nikam převážená a nejsou tím pádem stresována. Týdně zde zpracují zhruba 40 – 50 kusů vepřového.

Ing. Jiří Horák, 11. generace sedláků v rodinné Farmě Choťovice