Chov dojeného skotu, ovocné sady a další

ZD Klapý

Další díl se natáčel v ZD Klapý, ve kterém předseda představenstva pan Otakar Šašek představil chov dojnic a produkci mléka, ovocné sady, výkrm býků, navazující bioplynovou stanici ale třeba i spolupráci s místní potravinovou bankou.

ZD Klapý
Odchov a chov krůt, zpracování krůtího masa

Farma Zelenka

Jan Málek alias Mistr Málek navštívil jako první společnost Farma Zelenka, kterou reprezentoval majitel pan Tomáš Zelenka. Věnují se zde líhnutí a odchovu krůt a produkci či zpracování krůtího masa, které mimo maloobchodní síť prodávají i ve vlastních prodejnách.

Farma Zelenka
Zpracování jatečných prasat a skotu

Maso Jičín

Mistr Málek se s kamerou zajel podívat i do firmy Maso Jičín, která ve své spádové oblasti poráží a zpracovává především jatečná prasata a skot. Dodává do tržní sítě jejich maso a zároveň vyrábí širokou nabídku chutných masných výrobků. Průvodcem zde byl ředitel společnosti, pan Karel Čeřovský.

Maso Jičín
Chov masného skotu, zvěřiny a jejich zpracování

Farma Doupov

Předposledním hostitelem byl pan Břetislav Hutárek, jednatel Farmy Doupov, kde chovají masný skot Aberdeen Angus. Jejich již tak velmi kvalitní maso nechávají po porážce procházet 40 denním procesem tzv. „suchého staření“, čímž získává další rozměr chuti a vůně. Věnují se také chovu a zpracování zvěřiny a vyrábí masné speciality. Své chovy aktuálně rozšiřují o extenzivní plemeno prasat Mangalica.

Farma Doupov
Sušené masné výrobky

Pršutérie Chovaneček

Další krok směřoval do menší vísky Hlinná u Litoměřic, kde sídlí rodinná firma Pršutérie Chovaneček. Otec Vlastimil Chovaneček hledal možnost odlišit se svými výrobky od konvenční produkce a inspiraci našel u italských a španělských výrobců sušených masných výrobků. Na český trh tak zavedl celé spektrum sušených klobás, šunek, pršutů a mnoha dalších specialit z různých druhů hospodářských zvířat, přičemž chodu firmy se věnuje celá rodina.

Pršutérie Chovaneček
Špičkový chov prasat

ZOD Žichlínek

Poslední zastávkou byl špičkový chov prasat pod managementem ZOD Žichlínek, jehož předseda pan Josef Vinduška ukázal, v jak vysokých standardech, které přesahují i zahraniční chovy, zde chovají prasnice a prasničky k produkci tržních selat. Záběr družstva v rostlinné i živočišné výrobě a službách je velmi široký a svými výkony právem dlouhodobě náleží mezi špičku v oboru.

ZOD Žichlínek